UARU
ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГИ (БЕНЕФІЦІАРІВ)Надсилаючи цю форму, ви погоджуєтеся звільнити від відповідальності та назавжди убезпечити всіх творців, розробників, дизайнерів, вебмайстрів і адміністраторів вебсайту https://uasponsors.com («Вебсайт»), а також усіх їхніх агентів, співробітників і представників (разом «UASponsors.com») від будь-якої відповідальності, претензій і вимог будь-якого роду чи характеру, як за законом, так і в рамках справедливості, які виникають або можуть виникнути надалі в результаті використання вами Вебсайту, включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які претензії щодо відшкодування грошових збитків, втрати або пошкодження майна, тілесних ушкоджень, протиправної смерті, переслідувань будь-якого роду, вторгнення в приватне життя будь-якого роду та будь-якої репутаційної чи емоційної шкоди, що є наслідком дій чи бездіяльності спонсора, з яким ви знайдете один одного через Вебсайт.Ви розумієте та визнаєте, що UASponsors.com не проводить жодних перевірок або інших процедур перевірки спонсорів, які реєструються на вебсайті. UASponsors.com не може і не гарантує, що спонсор, з яким ви зв’яжетеся, є чесною людиною або має добрі наміри. Вебсайт існує виключно для того, щоб допомогти поєднати людей, які вважають себе українцями і потребують підтримки в рамках програми «Єднання заради України», з людьми, які стверджують, що хочуть стати спонсорами. Відповідальність за перевірку спонсора та забезпечення вашої фізичної та фінансової безпеки лежить виключно на вас. Цим ви чітко та конкретно приймаєте на себе будь-які відомі чи невідомі вам ризики заподіяння шкоди в результаті вашої взаємодії зі спонсором, знайденим за допомогою вебсайту.Крім того, ви розумієте та визнаєте, що форма I-134 – Декларація про фінансову підтримку, яку ваш спонсор підписує в рамках програми «Єднання заради України», – не є юридично обов’язковою для нього. Ви не зможете притягнути спонсора до відповідальності за ненадання вам фінансової підтримки, медичного страхування, житла, транспорту чи будь-якої іншої допомоги. Ви розумієте та визнаєте, що після прибуття до Сполучених Штатів ви можете не мати права на будь-яку фінансову, житлову чи іншу допомогу від федерального уряду чи уряду штату, і що затвердження вашої заяви на дозвіл на роботу може тривати багато місяців. Фінансова відповідальність за ваше благополуччя лежить на вас. Цим ви прямо й конкретно приймаєте на себе будь-які ризики бідності, бездомності, неможливості отримати доступ до медичних послуг, важливих ліків та інших життєвих потреб.
ДЛЯ СПОНСОРІВ:Надсилаючи цю форму, ви погоджуєтесь звільнити від відповідальності та назавжди убезпечити всіх творців, розробників, дизайнерів, вебмайстрів і адміністраторів вебсайту https://uasponsors.com («Вебсайт»), а також усіх їхніх агентів, співробітників і представників (разом «UASponsors.com») від будь-якої відповідальності, претензій і вимог будь-якого роду чи характеру, як за законом, так і в рамках справедливості, які виникають або можуть виникнути в подальшому в результаті використання вами Вебсайту, включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які претензії щодо відшкодування грошових збитків, втрати чи пошкодження майна, тілесних ушкоджень, неправомірної смерті, переслідувань будь-якого роду, вторгнення в приватне життя будь-якого роду та будь-якої репутаційної чи емоційної шкоди, яка є наслідком дій чи бездіяльності бенефіціара (отримувача допомоги), з яким ви будете поєднані через вебсайт.Ви розумієте та визнаєте, що UASponsors.com не проводить жодних перевірок даних або інших перевірочних процедур щодо бенефіціарів, які реєструються на Вебсайті. UASponsors.com не може і не гарантує, що інформація, яку надає вам бенефіціар, є точною. Вебсайт існує виключно для того, щоб допомогти поєднати людей, які вважають себе українцями і потребують підтримки в рамках програми «Єднання заради України», з людьми, які стверджують, що хочуть стати спонсорами. Відповідальність за перевірку БЕНЕФІЦІАРА та забезпечення вашої ФІЗИЧНОЇ ТА фінансової безпеки лежить виключно на вас. Цим ви чітко та конкретно приймаєте на себе будь-які відомі чи не відомі вам ризики заподіяння шкоди в результаті вашої ВЗАЄМОДІЇ з БЕНЕФІЦІАРОМ, знайденого за допомогою вебсайту.Крім того, ви розумієте та визнаєте, що, підписавши форму I-134 – Декларацію про фінансову підтримку, – ви обіцяєте федеральному уряду під страхом покарання за надання неправдивих свідчень, що надаватимете підтримку бенефіціару протягом усього періоду його перебування в США, включаючи фінансову підтримку, допомогу з житлом і транспортом, а також підтримку в подачі заяви на отримання дозволу на роботу та інших дозволів, запису на заняття та пошуку роботи. Цим ви чітко та конкретно приймаєте на себе будь-які ризики, відомі чи не відомі вам, що випливають із цих зобов’язань.Блог на WordPress.com. Не продавати мою особисту інформацію
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ (БЕНЕФИЦИАРОВ)Отправляя эту форму, вы соглашаетесь освободить и навсегда оградить от ответственности всех создателей, разработчиков, дизайнеров, вебмастеров и администраторов вебсайта https://uasponsors.com («Вебсайт») и всех их агентов, сотрудников и представителей (совместно именуемых «UASponsors.com») от любой ответственности, претензий и требований любого рода или характера, будь то по закону или по праву справедливости, которые возникают или могут возникнуть в будущем в результате использования вами Вебсайта, включая, помимо прочего, любые требования о возмещении денежного ущерба, утрате или повреждении имущества, телесных повреждениях, неправомерной смерти, домогательствах любого рода, вторжении в частную жизнь любого рода, а также любых репутационных или эмоциональных убытках, которые являются результатом действий или бездействия спонсора, с которым вы найдете друг друга через вебсайт.Вы понимаете и признаете, что UASponsors.com не выполняет никаких проверок биографических данных или других процедур проверки в отношении спонсоров, которые регистрируются на Вебсайте. UASponsors.com не может и не гарантирует, что спонсор, с которым вы будете контактировать, является честным человеком или имеет добрые намерения. Сайт существует исключительно для того, чтобы помочь связать между собой людей, утверждающих, что они украинцы, которым нужна поддержка в рамках программы «Единение ради Украины», с людьми, которые утверждают, что хотят стать спонсорами. Ответственность за проверку спонсора и обеспечение вашей физической и финансовой безопасности лежит исключительно на вас. Настоящим вы прямо и конкретно принимаете на себя любые известные или неизвестные вам риски причинения вреда в результате ваших ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ со спонсором, найденным через вебсайт.Вы также понимаете и признаете, что форма I-134 – Декларация о финансовой поддержке, которую ваш спонсор подписывает в рамках программы «Единение ради Украины», – не имеет для него юридической силы. Вы не сможете привлечь спонсора к ответственности за то, что он не предоставил вам финансовую поддержку, медицинскую страховку, жилье, транспорт или любую другую помощь. Вы понимаете и признаете, что по прибытии в Соединенные Штаты вы можете не иметь права на получение какой-либо финансовой, жилищной или иной помощи от федерального правительства или правительства штата, и что рассмотрение вашего заявления на получение разрешения на работу может занять много месяцев. Финансовая ответственность за ваше благополучие лежит на вас. Настоящим вы прямо и конкретно принимаете на себя любые риски бедности, бездомности, невозможности доступа к медицинским услугам, критически важным лекарствам и другим жизненным потребностям.ДЛЯ СПОНСОРОВ:Отправляя эту форму, вы соглашаетесь освободить и навсегда оградить от ответственности всех создателей, разработчиков, дизайнеров, вебмастеров и администраторов вебсайта https://uasponsors.com («Вебсайт») и всех их агентов, сотрудников и представителей (совместно именуемых «UASponsors.com») от любой ответственности, претензий и требований любого рода или характера, будь то по закону или по праву справедливости, которые возникают или могут возникнуть в будущем в результате использования вами Вебсайта, включая, помимо прочего, любые претензии о денежном ущербе, потере или повреждении имущества, телесных повреждениях, неправомерной смерти, домогательств любого рода, вторжении в частную жизнь любого рода, а также о любом репутационном или эмоциональном ущербе, являющихся результатом действий или бездействия бенефициара, который будет подобран для вас через вебсайт.Вы понимаете и признаете, что UASponsors.com не выполняет никаких проверок биографических данных или других процедур проверки в отношении бенефициаров, которые регистрируются на Вебсайте. UASponsors.com не может и не гарантирует, что информация, которую бенефициар предоставляет вам, является точной. Сайт существует исключительно для того, чтобы помочь связать между собой людей, утверждающих, что они украинцы, которым нужна поддержка в рамках программы «Единение ради Украины», с людьми, которые утверждают, что хотят стать спонсорами. Ответственность за проверку БЕНЕФИЦИАРА и обеспечение вашей ФИЗИЧЕСКОЙ и финансовой безопасности лежит исключительно на вас. Настоящим вы прямо и конкретно принимаете на себя любые известные или неизвестные вам риски причинения вреда в результате вашего ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с БЕНЕФИЦИАРОМ, найденным через вебсайт.Вы также понимаете и признаете, что, подписывая форму I-134 – Декларацию о финансовой поддержке, – вы обещаете федеральному правительству под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы будете оказывать поддержку бенефициару на протяжении всего его пребывания в США, включая финансовую поддержку, поддержку с жильем и транспортом, а также помощь в подаче заявления на получение разрешения на работу и других разрешений, записи на занятия и поиске работы. Настоящим вы прямо и конкретно принимаете на себя любые возможные риски, известные или неизвестные вам, вытекающие из этих обязательств.Блог на WordPress.com. Не продавать мою личную информацию
Advertisement